nuria_roura font demo

icon-001-crystal0xe800
icon-002-stones0xe801
icon-003-tarot0xe802
icon-004-hands0xe803
icon-005-palm0xe804
icon-006-quill0xe805
icon-007-candle0xe806
icon-008-esoteric0xe807
icon-009-hand0xe808
icon-010-eye0xe809
icon-011-crystal-ball0xe80a
icon-014-virgo0xe80b
icon-015-voodoo-doll0xe80c
icon-016-venus0xe80d
icon-017-pentagram0xe80e
icon-018-khanda0xe80f
icon-019-mars0xe810
icon-020-hourglass0xe811
icon-012-moon0xe812
icon-021-esoteric-10xe813
icon-022-kumbh-kalash0xe814
icon-023-pendulum0xe815
icon-024-esoteric-20xe816
icon-025-ceres0xe817
icon-013-yin-yang0xe818
icon-026-esoteric-30xe819
icon-037-moon-10xe81a
icon-031-alchemy-20xe81b
icon-040-leo0xe81c
icon-039-libra0xe81d
icon-032-alchemy-30xe81e
icon-034-alchemy-50xe81f
icon-029-alchemy0xe820
icon-027-book0xe821
icon-038-rune0xe822
icon-041-geometry0xe823
icon-036-taurus0xe824
icon-030-alchemy-10xe825
icon-033-alchemy-40xe826
icon-035-sagitarius0xe827
icon-028-horseshoe0xe828
icon-055-pisces0xe829
icon-047-magic-book0xe82a
icon-058-gemini0xe82b
icon-046-libra-10xe82c
icon-042-scorpio0xe82d
icon-049-aquarius0xe82e
icon-043-cancer0xe82f
icon-054-aquarius-10xe830
icon-053-magic-wand0xe831
icon-057-cancer-10xe832
icon-051-leo-10xe833
icon-044-tarot-10xe834
icon-050-card0xe835
icon-052-aries-10xe836
icon-045-virgo-10xe837
icon-048-aries0xe838
icon-066-pisces-10xe839
icon-061-sagittarius0xe83a
icon-064-virgo-20xe83b
icon-071-eye-10xe83c
icon-072-buddhist0xe83d
icon-060-gemini-10xe83e
icon-065-jainism0xe83f
icon-073-cross0xe840
icon-067-scorpio-10xe841
icon-069-capricorn0xe842
icon-070-capricorn-10xe843
icon-059-ritual0xe844
icon-068-understanding0xe845
icon-063-taurus-10xe846
icon-062-magic-book-10xe847
icon-074-horus0xe848
icon-078-symbol-30xe849
icon-077-symbol-20xe84a
icon-086-symbol-110xe84b
icon-085-symbol-100xe84c
icon-087-symbol-120xe84d
icon-082-symbol-70xe84e
icon-079-symbol-40xe84f
icon-088-symbol-130xe850
icon-084-symbol-90xe851
icon-083-symbol-80xe852
icon-081-symbol-60xe853
icon-056-geometry-10xe854
icon-075-symbol0xe855
icon-076-symbol-10xe856
icon-080-symbol-50xe857
icon-089-symbol-140xe858
icon-097-yin-yang-10xe859
icon-090-symbol-150xe85a
icon-092-symbol-170xe85b
icon-100-aquarius-20xe85c
icon-099-gemini-20xe85d
icon-095-geometry-20xe85e
icon-094-chemistry0xe85f
icon-096-ritual-10xe860
icon-093-trick0xe861
icon-098-cancer-20xe862
icon-091-symbol-160xe863
icon-101-virgo-30xe864
icon-102-aries-20xe865
icon-103-leo-20xe866
icon-104-taurus-20xe867
icon-105-pisces-20xe868
icon-106-sagittarius-10xe869
icon-107-ankh0xe86a
icon-108-capricorn-20xe86b
icon-109-libra-20xe86c
icon-110-heart0xe86d
icon-111-crystal-ball-10xe86e
icon-112-crystal-10xe86f
icon-113-lotus0xe870
icon-114-moon-20xe871
icon-115-candle-10xe872
icon-116-sun0xe873
icon-117-body0xe874
icon-118-stone-age0xe875
icon-119-amulet0xe876
icon-120-dagger0xe877
icon-121-mineral0xe878
icon-122-crystal-20xe879
icon-123-minerals0xe87a
icon-124-crystal-30xe87b
icon-125-tarot-20xe87c
icon-126-incense0xe87d
icon-129-incense-30xe880
icon-130-candle-20xe881
icon-131-meditation0xe882
icon-132-meditation-10xe883
icon-133-warrior0xe884
icon-134-lotus-10xe885
icon-135-lotus-20xe886
icon-137-email0xe888
icon-139-email-10xe88a
icon-141-postcard-10xe88c
icon-142-mail0xe88d
icon-143-letter0xe88e
icon-144-postcards0xe88f